Baxter ISO 14065 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Firma "Baxter" prowadzi działalność związaną z usługami pralniczymi nieprzerwanie od 1993 roku. Powstała ona na bazie firmy „Magrex”, której działalnością było sprzątanie obiektów przemysłowych, w tym hoteli. Obsługując w zakresie sprzątania hotel „Leśny” w Białymstoku, nowopowstała firma „Baxter” s.c. wydzierżawiła od hotelu budynek pralni wraz z urządzeniami pralniczymi, a także przejęła zatrudnionych w niej pracowników. Tam też przy al. Jana Pawła II 77 znajdowała się pierwsza siedziba firmy. Na początku działalności pralnia „Baxter” obsługiwała hotel „Leśny” w Białymstoku oraz kilku innych małych klientów, którymi w głównej mierze były restauracje.

Efektywne działania marketingowe spowodowały, że liczba klientów szybko rosła. Były to kolejne hotele, restauracje a także domy studenta. Szybki przyrost kilogramów przekazywanych do prania wymusiły inwestycje w nowoczesny maszyny pralnicze, innowacyjne technologie a także znaczne poprawienie organizacji pracy. Baxter w krótkim czasie stał się jedną z najbardziej liczących się pralni w mieście jak i w całym regionie. Najbardziej namacalnym tego potwierdzeniem, że jako pierwsza pralnia na w województwie otrzymała pisemną zgodę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, na realizację usług dla jednostek służby zdrowia.

Pierwszym szpitalem, który korzystał z usług pralniczych firmy Baxter był szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Miało to miejsce w 1997 roku. Chwilę później kolejnym szpitalem dla którego pralnia Baxter wykonywała usługi pralnicze był szpital w Bielsku Podlaskim. W kolejnych latach nadal szybko przybywało nowych klientów co powodowało stałą potrzebę inwestycji w nowe urządzenia pralnicze oraz urządzenia do wykańczania bielizny tj. magle, suszarki, zestawy do prasowania odzieży fasonowej.

Od 1997 roku właściciele firmy należą do Stowarzyszenia Pralników Polskich, a od 2010 roku jeden z nich zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia gdzie pełni funkcję w-ce Prezesa. Z tego tytułu kadra zarządzająca korzysta często z licznych specjalistycznych szkoleniach i konferencjach branżowych zarówno w kraju jak i zagranicą.

W lipcu 2002r. dołączył do spółki trzeci wspólnik, a we wrześniu tego roku spółka zmieniła formę prawną i przekształciła się w spółkę jawną. W związku ze stałym rozwoje firmy zaczęło z biegiem czasu brakować powierzchni zarówno na potrzeby produkcji jak i magazynowe. Dlatego też w 2006r. spółka zakupiła nieruchomość w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, w skład której wchodzi działka o powierzchni 5100 m2 oraz murowany budynek o powierzchni 966 m2.
Zarówno i infrastruktura działki jak i budynek zostały poddane gruntownym zmianom i przebudowom w celu przystosowania ich do możliwości świadczenia profesjonalnych usług pralniczych. Do nowego obiektu została w tym czasie przniesiona siedziba firmy. Zostały także wtedy dokupione trzy duże pralnico-wirówki amerykańskiej firmy Millnor, o załadunku 180 kg każda, jak również została zainstalowana węglowa, w pełni zautomatyzowana kotłownia węglowa.

"Baxter" sp.j. korzystała także z unijnych projektów. Dzięki wparciu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowaliśmy projekt polegający na zakupie i wdrożeniu innowacyjnego informatycznego sytemu obsługi klienta, projekt polegający na zakupie innowacyjnego sprzętu pralniczego, projekt współfinansujący zakup profesjonalnej linii maglowniczej oraz tunelu finisher do wykończania odzieży fasonowej.

We wrześniu 2011 roku „Baxter” sp.j. została udziałowcem „Poltextil” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79. Spółkę utworzyło pięć dużych przemysłowych pralni z terenu Polski, a także firma „Andropol” jako wiodący producent tkanin na terenie kraju. Jeden z właścicieli firmy „Baxter” został Członkiem Rady Nadzorczej „Poltextil” sp. z o.o. Celem spółki jest bliższa współpraca wchodzących w jej skład przedsiębiorstw, udzielania sobie nawzajem pomocy w codziennej działalności jak również kształtowanie i wdrażanie innowacyjnej rozwiązań w branży pralniczej.

W marcu 2015 roku pralnia otrzymała od certyfikowanej firmy NQA Poland sp. z o.o. certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-EN 14065:2005. Dalszy stały rozwój firmy wymusił jej kolejną rozbudowę. Trwa ona od listopada 2014 roku i obejmuje postawienie dodatkowych hal zarówno na cele produkcyjne – 350 m2 jak i magazynowe – 150 m2. Planowany jest też zakup nowego kotła gazowego jak i kolejnych urządzeń przeznaczonych do prania, prasowania, suszenie bielizny klientów.

W kwietniu 2015 roku spółka po raz kolejny zmieniła swój status prawny i 30.04.2014 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako HTS "Baxter" sp. z o.o. Spółka nadal rozwija się w szybkim tempie i ma już zaplanowane kolejne kroki, których realizacja pozwoli nadal być liderem rynku pralniczego w tej części kraju.