Baxter ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
"Baxter" Spółka Jawna Grzegorz Kunda, Andrzej Malinowski
16-080 Tykocin, ul. Bernardyńska 7
NIP: 542-000-36-57

tel. (085) 664-34-91
tel. (085) 718-16-55
fax (085) 664-34-93
email: biuro@pralniabaxter.pl